Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Förtydligande av pressmeddelande publicerat 18/1 2016

Stockholm 5 februari 2016 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB (publ) har som tidigare framgått tecknat ett nytt hyresavtal med Zoo Support Scandinavia AB som är en del av Musti ja Mirri Group, i fastigheten Grönsta 2:49 i Eskilstuna.

Förtydligande av pressmeddelande publicerat 18/1 2016 avser att avtalspart i hyresavtalet är Zoo Support Scandinavia AB som är en del av Musti ja Mirri Group.

Det nytecknade hyresavtalet innebär att Zoo Support Scandinavia AB, som bedriver butiksverksamhet i Sverige under varumärkena Arken Zoo och Djurmagazinet, förlägger del av sin logistikverksamhet för butiksdistribution i Eskilstuna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar