Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Förvärvar 2 lager- och logistikfastigheter i Göteborg

Stockholm 23 april 2015 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat två fastigheter i Högsbo industriområde söder om centrala Göteborg.

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) tillträder fastigheterna den 30 april 2015.

PRESSMEDDELANDE

_________________________________________________________________________________

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Förvärvar 2 lager- och logistikfastigheter i Göteborg

Datum: 2015-04-23

Release:2015-04-23

_________________________________________________________________________________

Stockholm 23 april 2015 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat två fastigheter i Högsbo industriområde söder om centrala Göteborg.

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) tillträder fastigheterna den 30 april 2015.

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till 13.875 kvm

-       Fastigheterna är idag fullt uthyrda

-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 15,3 mkr

Kommunikationerna till Fastigheten är mycket bra. Sisjömotet och Järnbrottsmotet ligger endast cirka 1,5 kilometer sydöst respektive 1 kilometer sydväst om Fastigheterna och ansluter till Söder- respektive Västerleden. Högsbos centrala läge samt närhet till de stora trafiklederna har gjort området till väldigt populärt bland företag inom flera olika branscher.

”Storgöteborg inkl. Borås är ansett som ett av Sveriges absolut bästa logistiklägen och förvärvet förstärker vår närvaro i området. Fastigheterna är ett bra komplement till befintlig portfölj.” säger David Ekberg, Transaktionschef, Estea AB

Bolaget äger sedan tidigare sju fastigheter inom segmentet lager och logistik.  Bolagets kapitalandelsbevis är upptagna för handel på Nasdaq OMX obligationslista.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar