Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Inleder process för eventuell avyttring av fastigheter

Stockholm 21 september 2016 – Investeringskommittén och Styrelsen i Estea AB har beslutat att undersöka möjligheten till avyttringar av fastigheter som ingår i den av Estea AB förvaltade fastighetsfonden Estea Logistic Properties 5 AB (publ).

En eventuell försäljning kommer att ske i nära samarbete med externa fastighetsrådgivare, i syfte att skapa en strukturerad och bred försäljningsprocess. Målsättningen är att uppnå bästa möjliga resultatet med hänsyn tagen till pris, möjlig köpare och affärsstruktur.

En eventuell försäljning av fastigheter kan resultera i att fondernas innehav avyttras helt eller delvis. Mer information om efterkommande process kommer vid ett eventuellt beslut om att verkställa försäljningar av fastigheterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD/CEO Estea AB, tfn 08 679 05 00,

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter genom fonder. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar