Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – slutgiltig återbetalning

Report this content

Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond, Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 (”Bolaget”), har per den 17 oktober 2018 beslutat om villkoren för den slutliga återbetalningen av Bolagets kapitalandelsbevis ISIN SE0005569662 (”Kapitalandelslånet”). 

Den Slutliga Återbetalningen kommer dels att innefatta återbetalning av utestående lånebelopp, dels utbetalning av Låntagarkoncernens Resultat under Resultattiden (såsom definierat i de allmänna villkoren för Kapitalandelslånet). Det totala lånebeloppet under Kapitalandelslånet uppgår före den Slutliga Återbetalningen till 283 kronor, fördelat på ett nominellt belopp om en (1) krona per kapitalandelsbevis. Lånebeloppet kommer att återbetalas till Långivarna genom minskning av kapitalandelsbevisens nominella belopp till noll (0) kronor. Låntagarkoncernens Resultat under Resultatiden uppgår enligt upprättad, och av Bolagets revisor granskad, resultaträkning till 29 133 482 kronor, av vilket 80 procent (23 306 786 kronor) tillfaller Långivarna i enlighet med de allmänna villkoren. Det innebär att Låntagarkoncernens Resultat uppgår till 82 356 kronor per kapitalandelsbevis.        

Den Slutliga Återbetalningen uppgår således till 82 357 kronor per kapitalandelsbevis och kommer att utbetalas den 22 oktober 2018 till Långivarna som fanns registrerade hos Euroclear Sweden AB per Avstämningsdagen den 28 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter AB (publ), tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar