Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Tecknar nytt hyresavtal med Musti ja Mirri i fastigheten Grönsta 2:49, Eskilstuna

Stockholm 18 januari 2016 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB (publ) har tecknat ett nytt hyresavtal med Musti ja Mirri Group Oy, i fastigheten Grönsta 2:49 i Eskilstuna. Hyresavtalet träder ikraft 2016-05-01 och omfattar en total yta om ca 14.450 kvm.

-       Hyresavtalet omfattar totalt ca 14.450 kvm.

-       Löptid 10 år

-       Totalt kontraktsvärde för hyresavtalets hela löptid beräknas uppgå till ca 67 Mkr.

Det nytecknade hyresavtalet innebär att Musti ja Mirri, genom dotterbolaget Zoo Support Scandinavia AB, förlägger del av sin logistikverksamhet för butiksdistribution i Eskilstuna. Musti ja Mirri är en ledande aktör inom husdjurstillbehör med verksamheter i Sverige och Finland. Verksamheterna i Sverige bedrivs under varumärkena Arken Zoo och Djurmagasinet. EQT är sedan 2014 huvudägare i Musti ja Mirri.

Totalt omfattar hyresavtalet ca 14.450 kvm med en löptid om 10 år. Musti ja Mirri tillträder ytorna i etapper där den första etappen omfattar va 7.450 kvm från och med 2016-05-01. Därefter kommer den uthyrda ytan ökas stegvis till att senast per 2018-05-01 omfatta totalt 14.450 kvm. Det totala kontraktsvärdet för hyresavtalets hela löptid beräknas uppgå till ca 67 Mkr

Efter uthyrningen till Musti ja Mirri finns ca 15.000 kvm vakanta ytor i fastigheten för uthyrning till ytterligare en eller flera hyresgäster, för närvarande pågår förhandlingar med ett antal intressenter. Fastigheten har ett mycket bra logistikläge i Eskilstuna utmed E20. Byggnaden håller modern och hög standard och lämpar sig väl för all verksamhet inom lager- och logistikhantering.

”Vi är mycket glada över uthyrningen till Musti ja Mirri och vi önskar dem varmt välkomna som kund och hyresgäst. Genom avtalet har vi säkerställt uthyrning av ca 50% av byggnadens totala yta om ca 30.000 kvm. Musti ja Mirri är ett växande bolag med höga krav på en effektiv lager- och logistikhantering och vi i är därför stolta över att kunna erbjuda moderna och flexibla ytor i vår fastighet i Eskilstuna”, säger Johan Eriksson, VD på Estea AB.

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) äger totalt nio fastigheter inom segmentet lager och logistik på en sammanlagd yta om ca 119 000 kvm. Bolagets emitterade kapitalandelslån och obligation är upptagna för handel på Nasdaq OMX obligationslista.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar