Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Tecknar ytterligare ett nytt hyresavtal i fastigheten Grönsta 2:49, Eskilstuna

Stockholm 10 mars 2016 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB (publ) har tecknat ytterligare ett hyresavtal i fastigheten Grönsta 2:49 i Eskilstuna.

-       Hyresavtalet omfattar totalt ca 10.200 kvm

-       Hyresavtalet träder ikraft 2016-07-01

-       Löptid 10 år

-       Totalt kontraktsvärde beräknas uppgå till ca 53 Mkr.

Det nytecknade hyresavtalet innebär att hyresgästen förlägger sin logistikverksamhet för butiksdistribution i Eskilstuna. Det totala kontraktsvärdet för hyresavtalets hela löptid beräknas uppgå till 53 Mkr.

”Vi välkomnar den nya hyresgästen som är en rikstäckande detaljhandelsgrossist, samtidigt bekräftas att läget och standarden på fastigheten Grönsta 2:49 är attraktivt. Utöver det nya hyresavtalet har sedan tidigare även Zoo Support Scandinavia AB valt att lägga delar av sin verksamhet för butiksdistribution i fastigheten”

Säger, David Ekberg, Transaktionschef på Estea AB.

Rådgivare till Estea i uthyrningsprocessen var JLL.

Efter uthyrningen finns det ca 5.000 kvm vakanta ytor i fastigheten för uthyrning till ytterligare en eller flera hyresgäster. Fastigheten har ett mycket bra logistikläge i Eskilstuna utmed E20. Byggnaden håller modern och hög standard och lämpar sig väl för all verksamhet inom lager- och logistikhantering. Estea Logistic Properties 5 AB (publ) äger totalt nio fastigheter inom segmentet lager och logistik på en sammanlagd yta om ca 119 000 kvm. Bolagets emitterade kapitalandelslån och obligation är upptagna för handel på Nasdaq OMX obligationslista.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar