Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Avyttrar fastighet i Nyköping

Report this content

Stockholm 26 januari 2017 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), avyttrar fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping. Köpare av fastigheten är Klövern AB, med planerat tillträde den 7 mars 2017. Försäljningen av Klädeshandlaren 15 är den första försäljningen i tidigare kommunicerad, 21 september 2016, försäljningsstrategi av samtliga fastigheter i Bolagets portfölj.

-       Underliggande fastighetsvärde vid försäljningen uppgår till 190 000 000 SEK före avdrag för latent skatt och övriga transaktionsomkostnader

”Försäljningen av fastigheten är ett led i fastlagd strategi gällande avyttringar av Bolagets tillgångar. Efter genomförd affärsplan och ombyggnationer i fastigheten ser vi att vår förvaltningsstrategi och investeringsstrategi ger god avkastning till våra investerare.  Vi ser nu fram emot kommande försäljningar i Bolagets portfölj.”

säger Johan Eriksson, VD, Estea AB

Fastighetsrådgivare i transaktionen har varit Cushman & Wakefield och Wistrand Advokatbyrå har agerat legalt ombud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar