Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Avyttrar fastighet i Stockholm

Report this content

Stockholm 28 april 2017 – Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), (nedan kallat Fonden), avyttrar fastigheten Vreten 12 i Stockholm. Köpare av fastigheten är Green Storage, ett bolag inom Green Park-koncernen. Avtalat frånträde den 29 september 2017. Försäljningen av Vreten 12 är den andra försäljningen i tidigare kommunicerad försäljningsstrategi av samtliga fastigheter i Fonden.

- Överenskommet fastighetsvärde vid försäljningen uppgår till ca 117 500 000 SEK före avdrag för latent skatt och transaktionsomkostnader

”Försäljningen av fastigheten är ett led i fastlagd strategi gällande avyttringar av Fondens tillgångar.”
säger Johan Eriksson, VD, Estea AB

Fastighetsrådgivare i transaktionen har varit Catella och Wistrand Advokatbyrå har agerat legalt ombud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar