Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Beslut gällande villkorat bud

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Långivarekollektivet av har accepterat villkoret i ett bud från ett nybildat investeringskonsortium, avseende ett förslag om förvärv av bolagets resterande fastigheter i Motala.

Som tidigare kommunicerats, och i enlighet med lånevillkoren (allmänna villkor), hölls ett extra långivarmöte den 28 maj kl. 15.00. Intertrust (Sweden) AB, som är utsedd till Långivaragent för Långivarna enligt Villkoren, anser att mötet var behörigen kallat och Långivaragenten har erhållit fullmakt från Långivare representerande mer än 25 % av kapitalet varvid mötet anses beslutsförigt. I enlighet med de Allmänna villkoren kräver beslutet att de biträtts av minst 67 % av de avgivna rösterna på Långivarmötet. Det noterades att samtliga röster (100 %) röstat för att godkänna förslagen.

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) fortsätter därav förhandlingarna med köparna och avser kommunicera mer så snart ny information finns.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

Kristofer Nivenius, representant för långivaragenten Intertrust, tfn 070 688 1910, trustee@intertrustgroup.com

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar