Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Inleder process för eventuell avyttring av fastigheter

Stockholm 21 september 2016 – Investeringskommittén och styrelsen i Estea AB har beslutat att undersöka möjligheten till avyttringar av fastigheter som ingår i den av Estea AB förvaltade fastighetsfonden Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ).

En eventuell försäljning kommer att ske i nära samarbete med externa fastighetsrådgivare, i syfte att skapa en strukturerad och bred försäljningsprocess. Målsättningen är att uppnå bästa möjliga resultatet med hänsyn tagen till pris, möjlig köpare och affärsstruktur.

En eventuell försäljning av fastigheter kan resultera i att fondernas innehav avyttras helt eller delvis. Mer information om efterkommande process kommer vid ett eventuellt beslut om att verkställa försäljningar av fastigheterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD/CEO Estea AB, tfn 08 679 05 00,

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

www.estea.se

Taggar:

Dokument & länkar