Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Tillträder fastighet i Motala

Stockholm 1 december 2016 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), tillträder tidigare kommunicerat förvärv, fastigheten Slånbäret 2, i Bråstorps handelsområde utanför Motala. Bolaget kommunicerade den 22 augusti 2016 att man ingått ett villkorat aktieägaravtal gällande förvärv av fastigheten, vilken man per den 1 dec tillträtt.

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 3000 kvm

-       Fastigheten är vid tillträde fullt uthyrd på ett 10 årigt avtal till Ahlberg-Dollarstore AB

-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 2,3 mkr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar