Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Villkorat bud på resterande fastigheter

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – har erhållit ett villkorat bud från ett nybildat investeringskonsortium, avseende bolagets resterande fastigheter i Motala.

Konsortiet består b.la. av personer väl insatta i Motalaregionen och i handelsfastigheters skötsel och drift. Budet är på 170 000 000 SEK och ligger i linje med såväl nyligen gjorda externa värderingar och presenterat NAV. Konsortiet har som villkor för affären att personer med ägarintressen i Estea AB deltar i konsortiet och i den fortsatta förvaltningen av fastigheterna. Estea har accepterat villkoren, om långivarna så godkänner.

I enlighet med lånevillkoren (allmänna villkor) skall ett extra långivarmöte i en sådan situation hållas och inkallas för att ta ställning till budet. Därav har Intertrust (Sweden) AB, som är utsedd till Långivaragent för Långivarna enligt Villkoren, kallat till ett extra insatt långivarmöte gällande budet. Kallelse och information om förfarandet har skickats till direktregistrerade ägare och förvaltare av Kapitalandelslånet i skuldboken hos Euroclear per den 3 maj 2018.

Ägare av Kapitalandelsbevis, med ISIN: SE0004867331, per den 3 maj, som ej ännu fått information ombeds kontakta er bank eller annan värdepappersförvaltare där Kapitalandelsbevisen är registrerade.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

Kristofer Nivenius, representant för långivaragenten Intertrust, tfn 070 688 1910, trustee@intertrustgroup.com

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar