Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) –Kompletteringsförvärv i Motala

Report this content

Stockholm 5 juni 2015 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat fastigheten Lingonet 2 i Bråstorps handelsområde utanför Motala.

Bolaget har tillträtt fastigheten den 5 juni 2015.

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till 3.303 kvm
-       Fastigheten är idag fullt uthyrd till ÖoB och Jem & fix
-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 3,1 mkr

Bråstorps handelsområde ligger ca 2,5 km norr om centrala Motala. Bråstorp ligger lättillgängligt i anslutning till riksväg 50 och det finns ett antal välkända varumärken i området. Estea Sverigefastigheter 2 AB äger sedan tidigare 4 fastigheter i området. Säljare är ett danskt bolag som ägt fastigheten sedan 2007.

”Bråstorp är ett starkt lokalt handelsområde och attraktiviteten har på senare tid ökat genom ett antal nyetableringar, bl.a. Clas Ohlsson som kommer öppna i området till hösten. Förvärvet är ett bra kompletteringsförvärv till våra befintliga fastigheter i området och kommer bidra till ökad effektivisering av förvaltningen” säger David Ekberg, Transaktionschef, Estea AB

Bolaget äger sedan tidigare Klädeshandlaren 15 i Nyköping som bl.a. inrymmer Galleria Nyckeln, Vreten 12 i Västberga industriområde samt 4 handelsfastigheter i Motala. Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel på NDX Börsen.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta
:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar