Stor kunskapslucka bland bilister om miljömål och fossilfrihet enligt Sifo-undersökning

Sifo-undersökning kartlägger svenska bilförare

Etanolpartiet har tillsammans med TNS/SIFO genomfört en stor riks- och regionaltäckande undersökning. Tema: Vad svenska bilförare kan om bilens miljöpåverkan, skillnaden mellan fossila och icke-fossila drivmedel, samt vad de tycker om miljöbilar och informationen kring bilen i framtiden - familjens största investering efter bostaden. Resultatet är ett tydligt tecken på att information om miljömålen och vägen dit inte har nått bilisterna som är en kärnmålgrupp för långsiktig hållbarhet.

− Vi var beredda på att det skulle vara illa, men inte så här illa. Detta visar ett självklart behov att lyfta miljöfrågan i kommande val. Vi har över sex miljoner bilförare i Sverige vars ekonomi påverkas av politiska beslut i frågan. Självklart gör det skillnad om de hjälper till att dra åt det fossilfria hållet, säger Jonas Sidenå, partiledare i Etanolpartiet och VD på St1. 

Sifo-undersökningen visar på förvirring och okunskap bland bilförarna:

  • I undersökningen erkänner 15 %, motsvarande en miljon svenska bilförare, att de: ”Vet inte att olika drivmedel påverkar miljön olika mycket.”
  • 22 % identifierar diesel som fossilfritt drivmedel. Lika många säger bensin.
  • 41 % skulle skaffa sig en diesel eller bensinbil idag. 18 % vet inte vad för bil de skulle skaffa idag.
  • 59 % skulle inte, eller är tveksamma till att köpa en miljöbil idag, till största del på grund av att de är för dyra (61 %) och att det är svårt att hitta rätt drivmedel (36 %).

− Statistiken är tydlig – folk har inte en aning om vad som påverkar miljön. Det är en glömd målgrupp i hela denna fråga. Vad som är upprörande är att politikerna undviker frågan. De vill inte ens informera konsumenten om vad de olika alternativen innebär. Trots att det finns en önskan att veta. En stor del av våra bilförare tänker på att miljön påverkas vid bilkörning och 68 procent påstår att de gör något för att minska miljöpåverkan vid bilkörning, säger Jonas Sidenå.

I undersökningen bekräftas flera fördomar om bilister och drivmedel, till exempel att:

  • 18 % säger att etanol som drivmedel inte bidrar till minskade utsläpp av koldioxid vilket än en gång visar på stora kunskapsluckor.
  • Nästan hälften av alla respondenter, 47 % säger att produktionen av etanol (E85) är tveksam/oetisk vilket tyder på okunskap om nya, etiska och närproducerade alternativ.
  • Skrämmande många, 11 % bryr sig inte om de tankar fossilt eller fossilfritt.
  • Kunskapen om bilens miljöpåverkan är störst bland den yngre målgruppen upp till 35 års ålder, därefter sjunker den från 23 % till 15-17 %.
  • Miljömedvetenheten ökar med utbildningsnivån, fler högskoleutbildade skulle välja ett fossilfritt alternativ vid bilbyte idag än de med lägre utbildning.
  • 31 % säger att etanolbilen har för hög bränsleförbrukning och att det blir för dyrt, vilket inte stämmer.

Önskar du mer information gå in på www.etanolpartiet.se eller kontakta:

Jonas Sidenå, partiledare i Etanolpartiet och VD St1, tel: 08-5554 8540, e-post: jonas.sidena@st1.se

Erica Samuelsson, partisekreterare i Etanolpartiet och marknadschef på St1, tel: 0703-28 83 06, erica.samuelsson@st1.se

Om undersökningen

Undersökningen är rikstäckande med en bas av 6223 respondenter jämnt fördelade över alla Sveriges 21 län. Respondenterna är män och kvinnor i åldrarna mellan 18 och 74 år som har körkort och tillgång till bil. TNS SIFO använder sig av en webbpanel som består av drygt 100 000 personer och undersökningen är genomförd under maj månad 2013.

Taggar: