Eterra dominerar inom nätverk i offentlig sektor

Report this content

Eterra dominerar inom nätverk i offentlig sektor Ny statistik från Statskontoret visar att Eterra står för den största andelen, 40%, av omsättningen på nätverk inom stat, kommun och landsting de senaste fem kvartalen. Eterra har underhållit och utvecklat IT-nätverk i en stor mängd verksamheter inom offentlig sektor under de senaste fem kvartalen genom Statskontorets ramavtal. Det rör sig om tjänster och produkter för ca 270 miljoner kronor mellan juli 2001 och september 2002. - Eterra dominerar tack vare vår solida kompetens inom nätverk och kommunikation. Vi har ett långt och gott samarbete med offentlig sektor som självklart är en stor tillgång för oss. Våra kunder inom stat, kommun och landsting gör att vi utvecklar vår kompetens och ger oss finansiell stabilitet, säger Johan Rittner, Vd Eterra. Offentlig sektor utgör en betydande del av Eterras kunder, som även finns inom telekom, bank och finans samt i övriga privata näringslivet. Utöver ramavtalet med Statskontoret för Nätverk och Tjänster 2001 har Eterra även ramavtal med Statskontoret kring Programvaror och Tjänster, med Verket för Högskoleservice kring videokonferenssystem, med flera. För lista över samtliga avtal, se www.eterra.se/stako. Statistiken kommer från Statskontoret och baseras på redovisningar från leverantörerna av omsättningen de senaste fem kvartalen inom ramavtalet Nätverk och Tjänster 2001 (6525/01). Genom detta avtal kan verksamheter inom statliga, kommunala verksamheter och landsting avropa tjänster och produkter för kommunikationsnätverk. Statistiken finns att hämta på: www.statskontoret.se För mer information kontakta: Johan Rittner, Vd Eterra Tfn: 0733-67 18 75, 08-566 230 08 E-post: johan.rittner@eterra.se Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området. Eterra har ca 2000 medarbetare i Norden, varav 300 i Sverige. Bland kunderna finns många stora nordiska företag och organisationer. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. För mer information se även www.eterra.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar