Eterra får uppdrag av BT för 40 mkr

Eterra får uppdrag av BT för 40 mkr Eterra får ansvar för servicen på infrastruktur och CPE hos BT:s kunder i hela Norden. Det strategiska avtalet gäller service, installation och produkter, löper på tre år och är sammantaget värt drygt 40 miljoner kronor. Under den närmaste treårsperioden kommer Eterra att vara BT:s partner i Norden för leverans och service av backbone-utrustning för BT:s Internet och MPLS-nät i Norden (Extreeme- och Cisco-produkter). Avtalet avser även installation och service av kundplacerad utrustning, så kallad CPE- utrustning. BT har tidigare haft flera underleverantörer men samlar nu ansvaret för service, installation och produktleveranser hos Eterra, som blir en strategisk partner. - Eterra har den kompetens och närvaro vi kräver av en helhetsleverantör, säger Michael Herholz, BT´s inköpschef i Norden. BT satsar långsiktigt i Norden och då väljer vi väletablerade leverantörer. Samarbetet stärker vår kundrelation och gynnar kvalitet och driftsäkerhet hos våra kunder - Samarbetet med BT visar på Eterras styrka som partner i service och driftstöd till större operatörer, säger Johan Rittner, VD på Eterra. För mer information kontakta: Johan Rittner Michael Herholz VD, Eterra Sweden AB Inköpschef, BT Ignite Nordics AB Tel: 0709-27 30 08, 08-566 230 06 Tel: 0708-19 52 05, 08-555 75 000 E-post: johan.rittner@eterra.se E-post: michael.herholz@ignite.com BT Ignite Nordics AB har funnits i Sverige i drygt ett år. Den nordiska organisationen sysselsätter ca 150 personer och omsättningen senaste verksamhetsåret var drygt 600 mkr. BT Ignite är BT´s internationella företag inom bredband och kommunikationslösningar, som erbjuder ett komplett och integrerat utbud av tjänster till företag och organisationer i Europa. BT Ignite levererar inom hela IP-värdekedjan, från nätverk, infrastruktur och Internetkapacitet till konsulttjänster och lösningar för e-handel, som även omfattar content hosting, ASP, system- integration och outsourcing. För mera information om BT Ignite Nordics, besök www-se.ignite-nordics.nu Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området. Eterra har 2100 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, varav 320 i Sverige. Bland kunderna finns många stora nordiska företag och organisationer. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. För mer information se även www.eterra.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020910BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020910BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området i Norden. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. www.eterra.se.

Dokument & länkar