Eterra levererar service och underhåll till Handelsbanken de närmaste tre åren

Eterra levererar service och underhåll till Handelsbanken de närmaste tre åren Eterra har tecknat ett avtal med Handelsbanken angående leverans av service och underhåll på bankens nätverksprodukter. Avtalet är värt 7 MSEK och löper på tre år. Handelsbanken har cirka 9800 anställda och omkring 480 kontor i Sverige. Handelsbankens nätverksutrustning, som är affärskritisk för bankverksamheten och avgörande för servicen mot bankens kunder, kommer de närmaste tre åren att underhållas och supporteras av Eterra. Eterra kommer att ge Handelsbanken service och support och avtalet innebär att servicepersonal och reservdelar ska finnas på plats senast efter 4 timmar på central utrustning. Eterra säkerställer genom proaktivt arbete Handelsbankens tillgänglighet och en verksamhet utan avbrott. - Eterra har en effektiv och kunnig organisation som agerar professionellt. De har sedan tidigare god kännedom om vår IT-miljö och det gör att de snabbt kan lösa de problem som uppstår. Serviceavtalet innebär att Eterra tar ett långsiktigt och strategiskt serviceansvar på Handelsbankens affärskritiska utrustning, säger Lars Wibeck, kommunikationschef Handelsbanken. - Avtalet med Handelsbanken visar att Eterra har förmågan att hantera stora omfattande serviceåtaganden. Avtalet befäster också vårt tidigare goda samarbete med Handelsbanken, säger Johan Rittner, Vd Eterra. För mer information kontakta: Johan Rittner Anders Berghagen VD, Eterra Sweden AB Försäljningsdirektör, Eterra Tfn: 0709-27 30 08, 08-566 230 08 Sweden AB E-post: johan.rittner@eterra.se E-post: anders.berghagen@eterra.se Tfn:0709-27 30 09, 08-56623009 Lars Wibeck Kommunikationschef, Svenska Handelsbanken AB Tfn: 08-701 29 38, 070-511 29 38 E-post: lawi03@handelsbanken.se Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området. Eterra har 2100 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, varav 320 i Sverige. Bland kunderna finns många stora nordiska företag och organisationer. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. För mer information se även www.eterra.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00930/wkr0002.pdf

Om oss

Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området i Norden. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. www.eterra.se.

Dokument & länkar