Eterra signerar nytt och utvidgat partneravtal med HP i Norden

Eterra signerar nytt och utvidgat partneravtal med HP i Norden Eterra ASA har slutfört förhandlingar med HP om ett utvidgat och tätare partnerskap i alla de fyra länderna (Norge, Sverige, Danmark och Finland). Avtalet sluts i samband med Eterras förbättingsprojekt E200. Eterra har sedan en tid tillbaka gjort en genomgång av alla befintliga leverantöravtal i syfte att förenkla och förbättra leverantörssammansättningen, men också för att förbättra de kommersiella villkoren. Arbetet har skett inom ramen för Eterras nordiska förbättingsprojekt E200, där avtalet med HP är en viktig milstolpe. Eterra i Norden hade i början av 2002 över 250 leverantörer. Målsättningen har varit att väsentligt minska antalet leverantörer och utmynna i 3-4 huvudleverantörer. HP har med detta avtal fått en central roll i Eterras partnerstrategi. Steinar Sønsteby, Managing Director i Eterra ASA säger: - Tidigare har Compaq och HP varit två av Eterras största leverantörer med relationer som går många år tillbaka i tiden. Efter HP:s förvärv av Compaq är HP Eterras största och viktigaste leverantör. Jag är därför nöjd med att vi nu har lagt grunden för ett utvidgat samarbete mellan de två företagen de kommande tre åren. Eterra och HP förväntar sig att volymerna dem emellan kommer att öka betydligt som en konsekvens av det utvidgade partnerskapet. Walther Thygesen, Regional Manager Northern Europe i HP kommenterar avtalet: - Vi i HP är mycket nöjda med att har nått en överenskommelse med Eterra om utvidgningen av vårt partnerskap. Detta är vårt första avtal av denna typ i Norden och Eterra blir en av HP:s allra viktigaste partners i Europa. Eterra arbetar med att slutföra förhandlingar med flera andra leverantörer. För mer information kontakta: Johan Rittner, Steinar Sønsteby, Vd Eterra Sweden AB Adm. Dir. Eterra ASA Tfn: 0733-67 18 75, 08-566 230 08 Tfn: +47 93 05 56 55 Walther Thygesen, Regional Manager Northern Europe HP Tfn: +45 23 33 75 01 Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området. Eterra har ca 2000 medarbetare i Norden, varav 300 i Sverige. Eterra är ett företag i Merkantildatagruppen som omsatte 5 Mnok under 2002. www.eterra.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området i Norden. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. www.eterra.se.

Dokument & länkar