Vård på distans med videoteknik från Eterra

Vård på distans med videoteknik från Eterra Carelink investerar i ny videoteknik som ger möjlighet till vård på distans i hela landet. Eterra står för produkter, installation och underhåll, affären är värd ca 2,5 miljoner kronor. Carelinks nya flerpartsbrygga gör att sjukhus kan hålla möten och ge vård på distans över hela landet samtidigt. För patienterna innebär den nya tekniken att de i större utsträckning kan vårdas från sitt hemsjukhus och samtidigt ha tillgång till medicinsk expertis från hela landet. Den nya tjänsten är tillgänglig för alla Sveriges landsting via Sjunet, sjukvårdens IT-nät. -Idag finns en brist på läkare i glesbygden och en allmän brist på specialister. Med den nya tekniken kan patienternas behov av avancerad vård mötas utan att patienterna behöver resa. De kan få tillgång till landets bästa läkare utan att lämna hemorten, säger KG Nerander, Infrastrukturansvarig på Carelink. Tekniken gör det möjligt att koppla ihop upp till 32 grupper samtidigt. Landsting och kommuner över hela landet kan hålla konferenser och planera vård via video. Det öppnar för kompetensutbyte och underlättar samarbete över landstings- och kommungränserna. -Lösningen gör det möjligt för Carelinks medlemmar att kommunicera på ett innovativt och mer effektivt sätt. Landstingen kan spara tid och pengar samt utnyttja kompetensen på ett enklare sätt, säger Johan Rittner, Vd Eterra Sweden AB. Tekniken består av en flerpartsbrygga (Polycom Accord MGC 100), som gör det möjligt att koppla samman flera orter med ljud och bild samtidigt. Systemet hanterar både överföringsteknikerna IP och ISDN. Sjunet är sjukvårdens bredbandsnät, en nationell IT-infrastruktur för vård och omsorg. Carelink är en intresseorganisation med syftet att öka samverkan samt att initiera och stödja utvecklingsinsatser på IT-området inom vård och omsorg. För ytterligare information kontakta: Johan Rittner, Vd Eterra Sweden KG Nerander, Infrastrukturansvarig på Carelink. Tfn: 0733-67 18 75, 08-566 230 08 Tfn: 0702 - 93 63 68, 08-650 62 10 E-post: johan.rittner@eterra.se E-post: kg.nerander@carelink.se Eterra är en ledande systemintegratör som designar, bygger och driftar IT- infrastrukturlösningar för organisationer i Norden. Företaget har ca 2000 medarbetare och verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Eterra är ett företag i Merkantildatagruppen och omsatte 5 miljarder norska kronor under 2002. För mer information se även www.eterra.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT01030/wkr0002.pdf

Om oss

Eterra designar, bygger och driftar innovativa IT-plattformar. Företaget har växt fram ur Merkantildata som under lång tid byggt upp en bred kompetens inom IT-området i Norden. Målet är att sätta tekniken i ett sammanhang där den bidrar till lönsamhet och konkurrenskraft. www.eterra.se.

Dokument & länkar