• news.cision.com/
  • Etteplan/
  • Etteplan introducerar HowTo, ett digitalt språng i produktionen och distributionen av teknisk information

Etteplan introducerar HowTo, ett digitalt språng i produktionen och distributionen av teknisk information

Report this content

Etteplan, Pressmeddelande, 24 mars 2021

Etteplan introducerar en global kommersiell tillgänglighet för Etteplan HowTo, en helt ny molnbaserad tjänst för effektivt skapande, säker hosting och on-demand-distribution över flera kanaler med teknisk information för industriell utrustning och andra behov inom tillverkningsindustrin. 

Etteplan HowTo – en heltäckande tjänst som möjliggör smidiga översättningar, snabb utrullning av ändringar och agil återanvändning för nya behov av teknisk information. Etteplan HowTo strukturerar och lagrar digital teknisk information i molnet och drar dessa data till ett interaktivt format som användaren kommer åt via en applikation eller ett användargränssnitt i sin mobil, surfplatta eller laptop. Fullt sökbar och alltid uppdaterad teknisk information finns tillgänglig online för professionella användare med valfri enhet.
Digital teknisk information levererad som en on-demand-resurs online ökar produktiviteten för ingenjörer, tekniker och experter som arbetar med installation, underhåll och andra krävande områden över hela världen. Väsentligt kortare tider för sökning av viktig information ökar First Time Fix Rates (FTFR), bidrar till snabbare och effektivare processer och ökar nöjdheten hos både medarbetare och kunder. "Molnbaserad och sökbar teknisk information ger användarna omedelbart stöd där de förut kände sig oroliga och frustrerade av att inte få bestämda svar. De första implementeringarna har visat sig ge tydliga produktivitetsvinster för olika installations-, drift- och underhållsuppgifter, tack vare enkel on-demand-åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle", förklarar Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation Solutions, Etteplan.

För att stötta snabbare utveckling och lansering av produkter på marknaden måste produktionen av den tekniska informationen klara tajta tidplaner och samtidigt se till att tillämpliga förordningar på alla marknader efterlevs. Återanvändning av innehåll för nya produkter, utökning av bilder i manualer och distribution från en molnplattform gör att processen för produktion och publicering av teknisk information förändras i grunden.

"Etteplan HowTo är resultatet av ett nytänkande och en investering i demontering och omformning av hela processen med att producera och använda professionell teknisk information. Det primära målet var att öka effektiviteten när det gäller att skapa, översätta, återanvända och distribuera information. Vi är stolta över att ha lyckats utveckla en sådan tjänst trots utmaningarna på marknaden", fortsatte Mikael Vatn.

Molnbaserad distribution av teknisk information är ett steg framåt när det gäller att förbättra säkerheten på jobbet, genom att manualerna alltid är direkt tillgängliga och uppdaterade. Vid komplexa tekniska uppgifter är lättbegripliga anvisningar avgörande för att säkerställa att alla uppgifter och processer utförs på rätt sätt. Etteplan HowTos unika analysfunktioner ger feedback om hur och när informationen används, vilket ger leverantörer insikt i hur de kan förbättra både informationen och själva produkten eller tjänsten.

Läs mer om Etteplan HowTo: https://www.etteplan.com/sv/HowTo

Kontakta oss för mer information:
Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation Solutions, Etteplan, tfn. +46 70 881 48 20
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tfn. +358 10 307 3302

Etteplan i korthet
Etteplan levererar lösningar inom mjukvara och inbyggda system, lösningar för industriell utrustning och anläggningsteknik,  samt tekniska dokumentationslösningar till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa teknik kan ses i många industriella lösningar och vardagsprodukter.

År 2020, omsatte Etteplan cirka 260 miljoner euro. Företaget har idag cirka 3 300 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under tickern ETTE. www.etteplan.com

Prenumerera

Media

Media