• news.cision.com/
  • Etteplan/
  • NeoDynamics, som fokuserat på bröstcancerdiagnostik, introducerar nästa generations biopsisystem i nära samarbete med Etteplan

NeoDynamics, som fokuserat på bröstcancerdiagnostik, introducerar nästa generations biopsisystem i nära samarbete med Etteplan

Report this content

Etteplan, pressmeddelande, 2 juni 2021, kl. 9:15

Efter fyra års intensivt samarbete med Etteplan − företagets betrodda ingenjörs- och designpartner – marknadsintroducerar NeoDynamics sin vidareutveckling av biopsisystemet NeoNavia. Systemet är avsett för vävnadsprovtagning under ultraljud och bygger på en innovativ, patenterad pulsteknik utformad för att erbjuda optimal nålkontroll och maximal vävnadvolym för exakt diagnostisering och individanpassad behandling av bröstcancer. NeoDynamics AB är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer.  

Samarbetet mellan Etteplan och NeoDynamics sträcker sig tillbaka till 2012 när Etteplan ansvarade för att utforma och utveckla företagets första biopsisystem som blev klart 2016 och som använts främst i kliniska studier. Sedan 2016 har Etteplan i samarbete med NeoDynamics vidareutvecklat biopsisystemet NeoNavia, som nu introduceras i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

”Trots att mycket kunskap och delar av designen kunde ärvas från den ursprungliga versionen av NeoNavia så var vår tekniska specifikation väldigt omfattande. Den stora utmaningen var att omkonstruera den handhållna drivenheten (2) från engångsbruk till flergångsbruk och samtidigt göra den kompatibel med tre olika nålvarianter med målet att helt ersätta alla andra ultraljudsledda bröstbiopsiinstrument på marknaden. Tillsammans med Etteplan och våra övriga partners har vi utformat ett system med användare och patient i fokus. Ett system som motsvarar de högt ställda kraven för att vara framtidens biopsiinstrument”, säger Magnus Olsen, Chief Development & Operations Officer på NeoDynamics. 

”Den snabba utvecklingen inom medicinteknik öppnar upp för ny och mycket avancerad teknik. NeoDynamics är en sann pionjär inom området och vi är glada över att få vara en del av deras resa. Vi kombinerar vår omfattande expertis inom design av medicintekniska produkter, regulatoriska frågor, teknisk dokumentation och produktutveckling med NeoDynamics pionjäranda för att skapa en banbrytande produkt. Lanseringen av NeoNavia är ett bra exempel på hur vårt ingenjörskap verkligen gör skillnad”, säger Mårten Jansson, Regional Manager, Engineering Solutions, Etteplan Sweden. 

NeoNavia är avsett för ultraljudsprovtagning och består av tre komponenter: en basenhet (1), en handhållen drivenhet (2) och tre typer av biopsinålar (3).

”Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Etteplan, som inte bara har omfattande kunskap om vårt företag och vår produkt, utan även under lång tid har lett hela design- och utvecklingsprojektet i nära samarbete med vårt eget team, från idé till godkänd produkt. Etteplan har tillhandahållit alla nödvändiga tekniska kompetenser och resurser i projektets olika faser och har alltid stöttat oss väl vad det gäller kvalitetssäkring och regulatoriska frågor”, fortsätter Magnus Olsen, Chief Development & Operations Officer på NeoDynamics.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Vatn, SVP, Technical Documentation Solutions, Etteplan, tel. +46 70 881 48 20
Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302

Om NeoDynamics
NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik, baserad på forskning som bedrivits vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Om NeoNavia
NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning och består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om Etteplan 
Etteplan levererar lösningar inom mjukvara och inbyggda system, lösningar för industriell utrustning och anläggningsteknik,  samt tekniska dokumentationslösningar till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa teknik kan ses i många industriella lösningar och vardagsprodukter.

År 2020, omsatte Etteplan cirka 260 miljoner euro. Företaget har idag cirka 3 300 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd under tickern ETTE. www.etteplan.com

Prenumerera

Media

Media