ELLEN FRÅN RUTE PÅ GOTLAND VOLONTÄRARBETAR I BRATISLAVA

Ellen Lundkvist är 27 år gammal, kommer från Rute på Gotland och har tagit en master i Statsvetenskap vid Uppsala universitet. Nu är hon en del av den europeiska solidaritetskåren och arbetar under fyra månader i Bratislava i Slovakien på en EU-organisation med ett långt namn, här bara kallat Interreg.

- Ett program som hjälper programmen att samarbeta med varandra, svarar Ellen Lundkvist på frågan om vad Interreg i Bratislava gör.

Det handlar om att koppla ihop och utvärdera olika program som betalas med strukturfondspengar. Det låter byråkratiskt men ska snart visa sig innehålla såväl människor av kött och blod som lösningar på vardagliga problem.

- Det gyllene exemplet är hur det på gränsen mellan Spanien och Frankrike fanns ett sjukhus som låg nära till för franska medborgare medan spanjorerna hade långt till ett franskt sjukhus. Genom strukturfondsprogram kunde så småningom även spanjorerna använda det franska sjukhuset, berättar Ellen Lundkvist.

I Bratislava har hon själv fått jobba med liknande gränsprojekt, då med Österrike som ju gränsar till Slovakien.

- Det är ett projekt som vill förbättra kollektivtrafiken mellan Slovakien och Österrike. I dag är det väldigt många som åker bil. Målet är att det ska bli lättare att åka mellan mindre orter i det två länderna, säger Ellen Lundkvist.

Just den här dagen arbetar Ellen Lundkvist med att förbereda en europeisk samarbetsdag, European Corporation Day. Under en dag genomförs olika evenemang där mer än ett land deltar. Som till exempel att cykla på en cykelled som etablerats mellan två länder.

- Livet i Bratislava är inte riktigt som det i Sverige. Staden känns internationell med stora globala företag som Amazon och IBM på plats.

Ellen Lundkvist tycker det har varit lätt att komma in i det internationella umgänget. Många arrangemang är öppna och det är bara att hänga med.

- Snart ska jag vara med på en vandring, berättar hon. Och jag har redan varit ute och vandrat en hel del i de slovenska bergen.

Hon har också fått lära sig att allt inte ses på samma sätt som i Sverige. Synen på flyktingar är en annan än den hon är van vid i Sverige.

Det är inte ens halvtid än för Ellen Lundkvists jobb i Bratislava. Ändå kan hon dra en del slutsatser om poängen med att vara där:

- Jag sökte för att jag kände att det vuxit mossa på mig efter allt plugg i Uppsala. Jag tror att jag kommer att ha en väldig nytta av att ha bott utomlands och tvingas komma utanför min egen bekvämlighetszon. Nu fattar jag också hur EU fungerar på insidan.

Framtiden då?

- Jag jobbar gärna utomlands några år. Jag kan tänka mig att hålla på med utvärderingar. Det kan låta byråkratiskt men det övergripande arbetet är roligt. Litet av ett detektivarbete.

Men när Ellen Lundkvist framåt jul jobbat färdigt i Bratislava blir det att åka hem till Gotland och njuta av den gotländska kusten. Det är inte så mycket hav i Slovakien…

---------------------------------------------------------------------------

FAKTA: SOLIDARITETSKÅREN

  • Frivilligt arbete i allt från idrott och kultur till katastrofinsatser under högst ett år för dig mellan 17 och 30 år.
  • Ersättningen består av mat, boende, fickpengar, resa och försäkringar.
  • I september i år fanns 36000 ”solidaritetsarbetare” registrerade i EU:s databas. Av dessa var 446 svenskar.

Mer information: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/spotlight-on-the-european-solidarity-corps-factsheet-december2016.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

Presskontakt:

Therese Domisch
EU-kommissionen
therese.domisch@ec.europa.eu

Prenumerera

Media

Media