Göteborg prisas på EU-nivå för inkluderande politik

Report this content

De första vinnarna av utmärkelsen Huvudstad för inkludering och mångfald, som syftar till att lyfta fram städer och regioner i hela EU som föregår med gott exempel inom inkluderande politik tillkännagavs av EU-kommissionen den 28 april. Göteborg får silver i två kategorier: för insatser för ökad mångfald och inkludering och för integrering av romer.

Vinnarna, som är spridda över fem medlemsstater – Kroatien, Tyskland, Rumänien, Spanien och Sverige – har fått erkännande för sitt arbete med att skapa rättvisare samhällen genom att främja mångfald och inkludering när det gäller kön, ras och etniskt ursprung, religion och övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, hbtqi-personers rättigheter och integrering av romer.

Köln i Tyskland vinner guld i kategorin ”lokala myndigheter med över 50 000 invånare” för sin strategi för ökad mångfald och inkludering, följt av Göteborg (silver) och Barcelona (brons). Koprivnica i Kroatien vinner guld i kategorin ”lokala myndigheter med färre än 50 000 invånare” för sin strategi för att stödja personer med funktionsnedsättning, följt av Ingelheim am Rhein i Tyskland (silver) och Antequer i Spanien (brons). Andalusien i Spanien vinner guld i den tredje kategorin, som avser romer, för sin övergripande plan för romernas integrering, följt av Göteborg (silver) och Grădinari i Rumänien (brons).

EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, Věra Jourová, gjorde följande uttalande: ”Vi har sett att sårbara grupper utsätts för ökade risker i kristider. I dag hedrar vi de städer som föregår med gott exempel när det gäller att skydda värdigheten och friheten för alla i våra samhällen. När vi hyllar vinnarna påminns vi om vikten av sådana initiativ till stöd för de värden som vår union representerar, på alla nivåer.”

Kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli, sade följande: ”Grattis till alla vinnare den första utmärkelsen Europeiska huvudstäder för inkludering och mångfald och till alla 82 lokala myndigheter som svarade på Europeiska kommissionens uppmaning att främja och stödja mångfald. I dag har dessa lokala myndigheter på bästa sätt visat hur vi tillsammans kan upprätthålla jämlikhet och mångfald och sträva efter att vara inkluderande för alla.”

Bakgrund

Den årliga utmärkelsen Europeiska huvudstad för inkludering och mångfald lanserades inom ramen för EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025 och är en del av kommissionens arbete för att skapa en jämlikhetsunion.

Den första upplagan var öppen för ansökningar från och med den 22 november 2021 till och med den 15 februari 2022. Sökande i alla kategorier tilldelades poäng av en jury av experter utifrån en rad olika kriterier, bland annat initiativens art och omfattning, deras inverkan och involveringen av personer som utsatts för diskriminering i beslutsfattandet.

Vinnarna av årets pris tillkännagavs vid en nätceremoni som hölls den 28 april i samband med lanseringen av den europeiska mångfaldsmånaden 2022.

Den europeiska mångfaldsmånaden hölls för första gången i maj 2020 som en del av 10-årsjubileet för EU-plattformen för mångfaldsstadgor. Den hyllar organisationers insatser för att bidra till att skapa jämlika och inkluderande miljöer till gagn för alla. Detta initiativ är en del av Europeiska kommissionens åtagande att bekämpa diskriminering och främja diversifierade och inkluderande arbetsplatser.

EU finansierar initiativ för att främja mångfald och inkludering och bekämpa ojämlikhet och diskriminering, även bland romer. Med en budget på 1,55 miljarder euro under perioden 2021–2027 är programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden den största EU-fonden någonsin för att främja rättigheter och värden i EU.

Läs mer

Mångfald i EU 2022 – initiativ och utmärkelser

Verktygslåda för medier

Pressbriefing om utmärkelser

Guide till städer för mänskliga rättigheter i EU publicerad av EU:s byrå för mänskliga rättigheter

Presskontakter:

Maria BLÄSSAR
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430
maria.blassar@ec.europa.eu

Christian WIGAND
+32 2 296 22 53
christian.wigand@ec.europa.eu 

Katarzyna KOLANKO
+ 32 2 296 34 44
katarzyna.kolanko@ec.europa.eu

Cristina TORRES CASTILLO
+32 2 29 90679
Cristina.torres-castillo@ec.europa.eu

Taggar:

Prenumerera