Stort förtroende för EU bland svenskar – speciellt bland unga

Mest positivt inställda till EU i Sverige är ungdomar i åldern 15 till 24 och precis som majoriteten av EU-medborgarna anser svenskarna att migration är EU:s viktigaste fråga.

Resultaten kommer från Eurobarometern, en opinionsundersökning som genomförts under perioden 5 och 19 november 2017 i samtliga 28 medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen.

Eurobarometern visar att 41 % av svenskarna har en positiv bild av EU, jämfört med EU-genomsnittet på 40 %.  Svenskarna har också i högre utsträckning förtroende för EU än genomsnittet, 52 % respektive 41 %. Bland Sveriges 15-24 åringar är 52 % positivt inställda till EU och 71 % har förtroende för EU.

Svenskarna har i stort sett samma värderingar som övriga EU-medborgarna: fred i Europa och den fria rörligheten är det viktigaste EU åstadkommit, och invandring är unionens viktigaste fråga idag. Hela 45 % av svenskarna tycker att invandring är den viktigaste frågan, jämfört med EU-genomsnittet på 39 %. Svenskarna har även en mer positiv syn på invandring än EU-genomsnittet (84 % jämfört med 64 %).

Svenskarna ligger även avsevärt över EU-genomsnittet i synen på det egna landets demokrati: 85 % av svenskarna svarar att de är nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige, jämfört med 56 % av EU medborgarna. Även i synen på sin arbetssituation är svenskarna klart mer nöjda än den genomsnittliga EU-medborgaren: 73 % jämfört med 61 % i EU.

Med tanke på den pågående debatten om "fake news" är det värt att notera att svenskarna har en högre tilltro till de traditionella medierna, såsom tidningar, radio och TV, än EU-medborgarna i allmänhet (70 % jämfört med 50 %) – medan EU-medborgarna har större tillit till sociala medier än svenskarna.

Här hittar ni rapporten:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2143

Kontaktperson:Johan Wullt, Presschef, EU-kommissionens representation i Sverige.
Tel. 08-562 444 06, mobil. 070-458 23 06, johan.wullt@ec.europa.eu

Prenumerera