Svenska innovatörer är med och delar på € 314 miljoner i EU-stöd

Tre företag från Göteborg, Uppsala och Stockholm har beviljats EU-finansiering för sina nytänkande projekt. Totalt delar 72 projekt i EU på 314 miljoner euro för att utveckla idéer som bidrar till kampen mot coronapandemin och för att hjälpa Europa att återhämta sig.

Av de totala medlen kommer 148 miljoner euro att delas ut till 36 företag som ska bidra till den europeiska återhämtningsplanen – här ingår tre svenska företag:

  • Ilya Pharma, Uppsala, utveckling av medicin för att läka sår får €1,4 miljoner i stöd.
  • Modvion, Göteborg, konstruktion av vindkraftstorn i trä får €2,4 miljoner i stöd.
  • Tada Medical, Stockholm, förhindra olyckor med droppslangar får €1,7 miljoner i stöd.

Dessutom delar kommissionen ut 166 miljoner euro till 36 företag för att bekämpa coronapandemin. Medlen delas ut via Europeiska innovationsrådets (EIC) pilotprojekt Accelerator. EIC stöder förstklassiga innovatörer, entreprenörer, småföretag och forskare med ambitionen att expandera internationellt. Sedan 2018 har 29 svenska projekt fått stöd genom EIC.

De totala medel som förmedlats av Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation, uppgår till 314 miljoner euro i den här omgången.

Europeiska innovationsrådets stöd till banbrytande idéer för att hantera coronaviruset och bidra till den ekonomiska återhämtningsplanen är ett led i de gemensamma EU-insatserna för att klara krisen.

I EU-kommissionens återhämtningsplan föreslås ett nytt återhämtningsinstrument, Next Generation EU, som bygger på en kraftfull, modern och uppdaterad långtidsbudget. Som en del av Next Generation EU föreslås ytterligare 13,5 miljarder euro till Horisont Europa. Dessa medel kommer att användas för EU-stöd till hälso- och klimatrelaterad forsknings- och innovationsverksamhet, inbegripet banbrytande innovation hos uppstartsföretag och små och medelstora företag.

Mer information:

Pressmeddelande EU-kommissionen

Lista projekt

Coronaviruset – vad gör EU 

Kontakt:
Johan Wullt
Presschef 
EU-kommissionens representation i Sverige

tel. 08-562 444 06 
mobil 070-458 23 06

 

Taggar:

Prenumerera