Regeringen har rätt men riskerar att missa viktiga aspekter

STOCKHOLM – 3 MARS 2015 – I februari gick statsminister Stefan Löfvens och näringsminister Mikael Dambergs ut med ett förslag på DN debatt kring hur Sverige ska klara av de utmaningar som svensk export står inför.

De lyfter många intressanta argument och de flesta håller jag med om. Globaliseringen skapar onekligen många nya exportmöjligheter för ett exportberoende land som Sverige. Att regeringen pekar ut exporten som en nycklarna till att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020 är förstås en ambition som vi kan ställa oss bakom.

I likhet med regeringen ser även vi i våra analyser att den svenska exporten har mattats något på senare år. I kontrast till regeringen ser vi dock att det fortsatt finns stora möjligheter även inom Europa som kan bidra till att minska risken för tappade marknadsandelar på den globala marknaden.

I vår egen analys av exportmöjligheterna under 2015 ser vi att det finns många chanser till utökade exportvinster för svenska bolag. I till exempel Danmark motsvarar dessa 200 miljoner euro. Enligt vår analys är dock marknaderna med störst potential redan etablerade exportmarknader såsom Tyskland och Storbritannien, vilka motsvarar möjligheter på 600 respektive 500 miljoner euro.

Trots Kinas framfart på den globala marknaden och nedpetningen av USA som världens största ekonomi under hösten så är de utökade möjligheterna där betydligt lägre än andra marknader i vår analys, de motsvarar endast 300 miljoner euro. I linje med de utmaningar som Löfven och Damberg listade ser vi att det finns möjligheter i sex av länderna knutna till ASEAN, men det utgör endast 100 miljoner euro i jämförelse med potentialen i Danmark och Tyskland som tillsammans uppgår till åtta gånger så mycket, 800 miljoner euro. Det finns med andra ord en utökad potential för Sverige på såväl redan etablerade exportmarknader som marknader runtom i världen där ekonomierna för närvarande växer, dock är den senare betydligt mindre.

Att för små och medelstora bolag öka sin export innefattar av naturliga skäl risker främst relaterade till osäkerhet och till viss del okunskap. Till exempel så påverkar den ökande oron i Östeuropa dessa marknaders attraktionskraft. Genom att försäkra sig mot såväl kommersiella som politiska risker kan små och medelstora företag säkerställa att möjligheten att utöka exporten till dessa länder kvarstår och realiseras.

Det är viktigt för Sverige att regeringen prioriterar en fortsatt satsning på export genom en ny exportstrategi och vår förhoppning är att vi tillsammans med regeringen kan säkerställa att det blir allt enklare och mindre riskfyllt att bedriva exportbaserade verksamheter såväl inom EU som till andra delar av världen.

Henrik Bromée
VD Euler Hermes Sverige
+46 703 515 685
henrik.bromee@eulerhermes.com

# # #

Euler Hermes är världens ledande kreditförsäkringsbolag samt en erkänd specialist inom obligationer, garantier och inkasso. Med mer än 100 års erfarenhet, erbjuder företaget Business-to-businesskunder finansiella tjänster för att stödja hanteringen av fodringar. Bolaget analyserar dagligen förändringar i små, medelstora och multinationella företags solvens, vilka är verksamma på marknader som står för 92% av världens BNP. Huvudkontoret ligger i Paris och företaget finns i över 50 länder med fler än 6 000 anställda. Euler Hermes är ett dotterbolag till Allianz, noterat på Euronext Paris (ELE.PA) med ratingen AA- från Standard & Poor’s och Dagong. Bolaget hade 2013 en konsoliderad omsättning på EUR 2,5 miljarder samt försäkrade globala affärstransaktioner med en exponering på EUR 789 miljarder vid utgången av 2013. För mer information: www.eulerhermes.com, LinkedIn eller Twitter @eulerhermes.

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by reason of context, the words "may", "will", "should", "expects", "plans", "intends", "anticipates", "believes", "estimates", "predicts", "potential", or "continue" and similar expressions identify forward-looking statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation, (i) general economic conditions, including in particular economic conditions in the Euler Hermes Group’s core business and core markets, (ii) performance of financial markets, including emerging markets, and including market volatility, liquidity and credit events (iii) the frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes and including the development of loss expenses, (iv) persistency levels, (v) the extent of credit defaults, (vi) interest rate levels, (vii) currency exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate, (viii) changing levels of competition, (ix) changes in laws and regulations, including monetary convergence and the European Monetary Union, (x) changes in the policies of central banks and/or foreign governments, (xi) the impact of acquisitions, including related integration issues, (xii) reorganization measures, and (xiii) general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences.

The company assumes no obligation to update any forward-looking statement.

Taggar:

Dokument & länkar