• news.cision.com/
  • Euris/
  • Distributionsavtal för Sverige tecknat med LAB Diagnostics Nordic AB gällande försäljning av reagens till Roche cobas c 111 och c 311

Distributionsavtal för Sverige tecknat med LAB Diagnostics Nordic AB gällande försäljning av reagens till Roche cobas c 111 och c 311

Report this content

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har idag ingått ett exklusivt distributionsavtal med distributionsbolaget LAB Diagnostics Nordic AB, org. no. 556841-6464, gällande försäljning inom Sverige av bolagets veterinärdiagnostiska produkter för analysmaskiner av märket Roche cobas c 111 och c 311.

Avtalet innebär att LAB Diagnostics Nordic AB blir bolagets distributör med ensamrätten att marknadsföra och sälja bolagets veterinärdiagnostiska produkter (för Roche cobas c 111 och c 311) på den svenska marknaden. För European Institute of Science AB:s del innebär avtalet att bolaget omgående får tillgång till ett etablerat kundnätverk (djursjukhus med större centrallaboratorier) i Sverige.

LAB Diagnostics Nordic AB (www.lab.se) marknadsför och säljer produkter inom diagnostik och laboratorier, främst mot sjukhus- och veterinärverksamhet. Företaget ingår i ClaraLab-koncernen som består av 6 bolag, alla verksamma inom laboratoriebranschen men med olika inriktningar och användarsegment.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org