Distributionsavtal tecknat med Biopanda Reagents (UK)

IDEON, Lund: European Institute of Science AB har idag tecknat ett exklusivt avtal med det nordirländska bolaget Biopanda Reagents Ltd gällande distribution av snabbtest för infektionssjukdomar avsedda för veterinärmarknaden. Bolaget Biopanda Reagents tillverkar och säljer test för både humant och veterinärt bruk.

Avtalet ger från och med januari 2018 European Institute of Science AB exklusiva försäljningsrättigheter på den svenska och danska marknaden. Med avtalet breddas European Institute of Sciences veterinära produktportfölj.

På Biopanda Reagents Ltds hemsida finns mer information om bolaget och dess produkter (www.biopanda.co.uk).

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e januari 2018. 

                                                                                                                                    

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)
Org.nr.: 556404-2769
Scheelevägen 27, 4th floor
IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND
Telefon: 046-286 22 30
Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar