• news.cision.com/
  • Euris/
  • EURIS: Blåstjärnan, ett av Sveriges ledande djursjukhus, väljer TurboReader

EURIS: Blåstjärnan, ett av Sveriges ledande djursjukhus, väljer TurboReader

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Lund 2019-09-06

IDEON, Lund: European Institute of Science AB har idag sålt ett TurboReader system (ordervärdet uppgår till 18 tSEK) till ett av Sveriges ledande djursjukhus, Blåstjärnan i Göteborg. Blåstjärnan har haft TurboReader systemet installerat sedan januari månad och har gjort jämförande studier med ett konkurrerande veterinärdiagnostiskt instrument. Utfallet för TurboReader har varit positivt vilket innebär att den kommer att börja användas rutinmässigt i Blåstjärnans verksamhet.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org