EURIS: Distributionsavtal tecknat med Diatron (HU)

IDEON, Lund: European Institute of Science AB har idag tecknat ett avtal med det ungerska bolaget Diatron MI Zrt gällande distribution av bolagets veterinärdiagnostiska instrument (ABACUS VET5) och tillhörande reagens för hematologi. Bolaget Diatron tillverkar och säljer utrustning för både humant och veterinärt bruk.

Avtalet ger från och med januari 2018 European Institute of Science AB försäljningsrättigheter på den svenska, danska och finska marknaden. Med avtalet breddas European Institute of Sciences veterinära produktportfölj som består av både egna och externa produkter.

På Diatrons hemsida finns mer information om bolaget och dess produkter (www.diatron.com).

 

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e januari 2018. 

                                                                                                                                    

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Taggar:

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera