EURIS: Flaggningsmeddelande i European Institute of Science AB

PRESSMEDDELANDE

Lund 2018-10-25

IDEON, Lund: Efter avslutad företrädesemission (5-19 oktober 2018) har styrelseledamoten och Vd’n Dario Krizs (med närstående) andel i European Institute of Science AB röstandelen minskat från 22,6% till 19,2% samt kapitalandelen från 10,6% till 8,7%) och således passerat flaggningsgränsvärdena 10% (kapital) och 20% (röster).

Efter transaktionen uppgår innehavet till 792 000 aktier av serie A samt 677 688 aktier av serie B.

Dario Kriz/ Vd 

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                         

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera