EURIS: Flaggningsmeddelande i European Institute of Science AB

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: Styrelseledamoten Ulric Aspegréns kapitalandel i European Institute of Science AB har sjunkit från 15,4% till 14,1%. Röstandelen har såldes passerat flaggningsgränsvärdet 15%. Innehavet uppgår till 2 982 834 aktier av serie B.

Förändringen, som orsakat passiv flaggningsskyldighet, har skett i samband med att bolaget efter nyemission har delregistrerat 1 893 542 nya B-aktier hos bolagsverket, varvid det totala antalet aktier i bolaget ökat från 19 330 000 stycken (1 056 000 A-aktier samt 18 274 000 B-aktier) till 21 223 542 stycken (1 056 000 A-aktier samt 20 167 542 B-aktier). Sista dag för handel med bolagets BTA kommer att kommuniceras när emissionen är registrerad i sin helhet.

Dario Kriz/ Vd 

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.