EURIS: Flaggningsmeddelande i European Institute of Science AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: Styrelseordförande Lars-Olof Hansson (med närstående) kapitalandel i European Institute of Science AB har ökat från 3,5% till 5,2%. Kapitalandelen har såldes passerat flaggningsgränsvärdet 5%. Innehavet uppgår till 743 727 aktier av serie B samt 668 727 betalda tecknade aktier av serie B.

Förändringen har skett i samband med nyteckning vid nyemission, varvid det totala antalet tecknade B-aktier som är under registrering uppgår till 5 770 000 stycken.

Dario Kriz/ Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Prenumerera