EURIS: Flaggningsmeddelande i European Institute of Science AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: Styrelseledamoten Ulric Aspegréns röstandel i European Institute of Science AB har sjunkit från 12,2% till 9,8%. Röstandelen har såldes passerat flaggningsgränsvärdet 10%. Innehavet uppgår till 2 982 834 aktier av serie B.

Förändringen, som orsakat passiv flaggningsskyldighet, har skett i samband med att bolaget efter nyemission har registrerat 5 770 000 nya B-aktier hos bolagsverket, varvid det totala antalet aktier i bolaget ökat till 27 120 000 stycken (1 056 000 A-aktier samt 26 064 000 B-aktier).

Dario Kriz/ Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org