EURIS: Försäljning Biotech-IgG aktier

Report this content

Bolaget avyttrat hela sitt innehav i Biotech-IgG AB och förstärker kassan med 960 tSEK.

European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har under perioden 2017 06 30 till 2017 07 03 på marknaden avyttrat hela sitt innehav i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224. Efter avyttringen uppgår innehavet i Biotech-IgG AB till 0 aktier. Avyttringen har medfört att bolagets kassa har förstärkts med 960 tSEK.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org