EURIS: Övertecknad Nyemission

Report this content

IDEON, Lund:    European Institute of Science AB (publ) företrädesemission övertecknades. Nyemissionen som ägde rum mellan 2021-03-12 och 2021-03-26 blev tecknad till 178%. De tecknade aktierna tecknades till 81% med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom nyemissionen 4.34 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 0.25 MSEK.

Antalet tecknade aktier i nyemissionen uppgår till 42 344 000 stycken (serie B) och 1 056 000 stycken (serie A), totalt 43 400 000 aktier. Avräkningsnotor skickas ut till dem som tecknat utan företräde.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e mars 2021.

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-30 16:28 CET.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Prenumerera