EURIS: Publicering av Emissionsmemorandum

Report this content

PRESSMEDDELANDE 
IDEON, Lund: Bolagets styrelse har upprättat ett emissionsmemorandum daterat den 5 mars 2021.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 5 mars 2021 kommer att få ett emissionsmemorandum.

Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på:

- European Institute of Science AB:s hemsida www.euris.se

- Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

- Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com

Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa från:

Mangold Fondkommission AB, Emissioner/ European Institute of Science, Box 55691, 102 15 Stockholm. Besöksadress: Engelbrektsplan 2. E-mail: emissioner@mangold.se. Tel: 08-503 015 95 Hemsida: www.mangold.se

eller

European Institute of Science på ovanstående adress.

Styrelsen

Dario Kriz/ Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                       

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se