EURIS: Sista dag för handel med BTA

Lund 2019-04-29

IDEON, Lund: European Institute of Science AB:s (EURIS) betalda tecknade B-aktie (EURI BTA B, SE0012377141) handlas sista dagen före omvandling till aktier den 3 maj 2019. Utsökningsdag/avstämningsdag i Euroclear är den 7 maj 2019. Omvandlingen av betalda tecknade aktier (BTA) till aktier beräknas ske den 9 maj 2019.

Totalt har 2 441 000 nya B-aktier (EURI B) registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår till 1 056 000 A-aktier samt 18 274 000 B-aktier (EURI B), totalt 19 330 000 aktier. Bolagets aktiekapital uppgår till 773 200 kr.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.