EURIS: Sista dag för handel med BTA

Report this content

IDEON, Lund:  European Institute of Science AB:s (EURIS) betalda tecknade B-aktie (EURI BTA B, SE0013109006) handlas sista dagen före omvandling till aktier den 22 oktober 2019. Utsökningsdag/avstämningsdag i Euroclear är den 24 oktober 2019. Omvandlingen av betalda tecknade aktier (BTA) till aktier beräknas ske den 28 oktober 2019.

Totalt har 2 018 620 nya B-aktier (EURI B) registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår till 1 056 000 A-aktier samt 20 294 000 B-aktier (EURI B), totalt 21 350 000 aktier. Bolagets aktiekapital uppgår till 854 000 kr.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org