EURIS: Utfall nyemission 1.15 MSEK

Report this content

IDEON, Lund:    European Institute of Science AB (publ) företrädesemission har avslutats. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2019-11-29 och 2019-12-13 uppgick till 27 procent. De tecknade aktierna tecknades till 97 % med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom nyemissionen 1.0 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 150 TSEK.

Antalet tecknade aktier i nyemissionen uppgår till 5 770 000 stycken (serie B). Efter emissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 813 600 kr och antalet aktier i European Institute of Science AB att uppgå till 27 120 000 stycken (1 056 000 av serie A samt 26 064 000 av serie B). Avräkningsnotor skickas ut till dem som tecknat utan företräde.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16:e december 2019. 

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Prenumerera