Marknadsmeddelande 249/17 – Information om företrädesemission i European Institute of Science AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (EURI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 11 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 oktober 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B för 0,50 sek/st. (3:1 á 0,50 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 17 oktober 2017 till och med den 27 oktober 2017.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 17 oktober fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 17 oktober 2017 till och med den 31 oktober 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn:                EURI TR B
ISIN:                        SE0010442897       
Orderboks-ID:           144609
CFI:                          RSXXXX
FISN:                        EURI/TR B
Första handelsdag:     Den 17 oktober 2017
Sista handelsdag:      Den 27 oktober 2017
Market Segment/ no:  MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no:            Other Equities/227
MIC Code:                 XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn:                EURI BTA 1 B
ISIN:                        SE0010442905       
Orderboks-ID:           144610
CFI:                          ESXXXX
FISN:                       EURI/BTA NV 1 B
Handelsperiod:          Den 17 oktober 2017 fram till dess att emissionen är
                                registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no:           Other Equities/227
MIC Code:                XSAT

Stockholm den 6 oktober 2017
AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera