Ny produktbroschyr framtagen inför EURIS besök på MEDICA mässan 13-16 november

Ny produktbroschyr framtagen inför EURIS besök på MEDICA mässan 13-16 november

IDEON, Lund: European Institute of Science AB (EURIS) har tagit fram en ny produktbroschyr för bolagets produkt TurboReaderTM som är avsedd för patientnära blodanalys inom veterinärvården. Produktbroschyren finns från och med idag tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida (www.euris.org).  

Produktbroschyren har tagits fram inför bolagets besök på MEDICA mässan 13-16 november (Düsseldorf, Tyskland). Mässan är en av de största internationella mötesplatserna för tillverkare och distributörer inom sjukvård och veterinärvård.

Dario Kriz

Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz,
European Institute of Science AB (publ),
Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)
Org.nr.: 556404-2769
Scheelevägen 27, 4th floor
IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND
Telefon: 046-286 22 30
Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.