Publicering av Emissionsmemorandum

IDEON, Lund: I enlighet med beslut om nyemission taget på European Institute of Science ABs extra bolagsstämma den 6 oktober 2017 har bolagets styrelse upprättat ett emissionsmemorandum daterat den 15 september 2017.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 13 oktober 2017 kommer att få ett emissionsmemorandum. Såväl emissionsmemorandum som anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att finnas från och med den 6 oktober 2017 tillgängliga på:

- European Institute of Science AB:s hemsida www.euris.com  

- Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

- AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se .

Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa från:

Mangold Fondkommission AB, Emissioner/EURIS, Box 55691, 102 15 Stockholm. Besöksadress: Engelbrektsplan 2. E-mail: ta@mangold.se. Telefon: 08-503 015 51 Fax: 08-503 01 595. Hemsida: www.mangold.se eller av Bolaget på ovanstående adress.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

                                                                                                                                  

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar