Sista dag för handel med BTA

IDEON, Lund: European Institute of Science AB:s (EURIS) betalda tecknade B-aktie (EURI BTA B) handlas sista dagen före omvandling till aktier den 22 december 2017. Stoppdag/avstämningsdag är den 28 december 2017. Omvandlingen av betalda tecknade aktier (BTA) till aktier beräknas ske den 2 januari 2018. 

Totalt har 3 955 700 nya B-aktier (EURI B) registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår till 792 000 A-aktier samt 11 258 000 B-aktier (EURI B). Bolagets aktiekapital uppgår till 1 205 000 kr. 

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.