Utfall nyemission 1.22 MSEK

Lund 2019-04-02

IDEON, Lund:    European Institute of Science AB (publ) företrädesemission har avslutats. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2019-03-15 och 2019-03-29 uppgick till 16 procent. De tecknade aktierna tecknades till 92 % med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom nyemissionen 1.22 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 250 TSEK.

Antalet tecknade aktier i nyemissionen uppgår till 2 441 000 stycken (serie B). Efter emissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 773 200 kr och antalet aktier i European Institute of Science AB att uppgå till 19 330 000 stycken (1 056 000 av serie A samt 18 274 000 av serie B). Avräkningsnotor har skickats ut till dem som tecknat utan företräde. Likviddag för aktier som tecknats utan företrädesrätt är 2019-04-07.

I och med att företrädesemissionen nu är avslutad kan bolagets samtliga resurser åter fokuseras på försäljningsexpansionen. Under den gångna veckan har TurboReader-system installerats på två nya svenska djursjukhus. Bolagets hund-CRP likväl som det nyintroducerade katt-SAA testet används numera rutinmässigt i Sverige. Under den gångna helgen ställde vi ut vårt TurboReader™ system i det globala NASDAQ (Stockholm) noterade diagnostikbolaget Boule Diagnostics ABs monter på veterinärutställningen VeTa dagarna i Jönköping. Antalet sålda blodtest under första kvartalet (2019 Q1) var 965 stycken, vilket är en ökning med 18 % jämfört med fjärde kvartalet (2018 Q4).

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2:e april 2019.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Prenumerera

Dokument & länkar