Apoteksgruppens ägare Euroapotheca stärker sin närvaro i Estland genom att förvärva Ülikooli Apteek från Helsingfors universitet

Den litauiska apotekskedjan Euroapotheca, som i november 2017 ingick avtal om att förvärva Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (AGHAB) samt 159 av Apoteksgruppens apotek, har undertecknat ett avtal med det av Helsingfors universitet ägda bolaget Yliopiston Apteekki om att förvärva den estniska apotekskedjan Ülikooli Apteek. Förvärvet innebär att Euroapothecas dotterbolag Euroapteek OÜ tar över 13 Ülikooli Apteek-apotek samtidigt som man är redo att fortsätta stödja resterande 11 franchisetagare som kommer verka under Ülikooli Apteeks varumärke.

Parallellt med ovanstående affär har Euroapothecas dotterbolag Baltfarma OÜ ingått ett avtal om att förvärva Yliopiston Apteekkis estniska läkemedelsgrossist Medapta OÜ.

”Förvärvet av Apoteksgruppen i Sverige och Ülikooli Apteek i Estland är del av vår långsiktiga strategi för att bygga det ledande apoteksnätverket i norra Europa samt Central- och Östeuropa. När vi genomfört dessa förvärv kommer vi fortsätta leta efter nya möjligheter att växa, både på nuvarande och nya marknader”, säger Raimonda Kižienė, vd och styrelseordförande för Euroapotheca.

”Mot bakgrund av Ülikooli Apteeks marknadsandel i Estland har vi utvärderat vårt ägande och kommit fram till att Euroapotheca på ett bättre sätt kommer kunna bidra till att utveckla bolagets affär och se till att förbättra kundens upplevelse av kedjans apotek”, säger Jukka Niemi, vd för Yliopiston Apteekki-gruppen.

Per den sista december 2017 hade Euroapteek OÜ totalt 49 apotek. Tillsammans med Ülikooli Apteeks 24 apotek bildar man ett nätverk om 73 apotek i Estland. Av de 73 apoteken kommer Euroapteek OÜ att äga 54 stycken medan 19 apotek kommer drivas av franchisetagare. Euroapteek OÜ kommer fortsätta att stödja samtliga franchisetagare på samma sätt som tidigare gjorts.

Euroapothecas avtal från november 2017 om att förvärva Apoteksgruppen innebär att bolaget blir ägare till AGHAB som är Apoteksgruppens serviceorganisation som stödjer och samordnar de 189 apotek som ingår i Apoteksgruppen, samt 3 apotek som ägdes AGHAB och 156 av Apoteksgruppens privata apotek. I Apoteksgruppen finns även 30 apotek som drivs av franchisetagare. Dessa franchisetagare har fortsatt stöd från Euroapotheca på samma sätt som de haft tidigare.

Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Arvydas Žilinskas
Head of Corporate Affairs
EUROAPOTHECA, UAB
Mob. + 370 687 04052
E-mail arvydas.zilinskas@ev.lt
www.euroapotheca.lt

Om Euroapotheca, UAB

Euroapotheca är en apotekskedja som grundades 1998 och idag har över 450 apotek i de baltiska länderna samt i Polen och Ukraina. Euroapotheca är marknadsledande i Litauen, omsätter ca 350 miljoner euro och har ca 3 000 anställda.

Bolaget ingår i koncernen Vilniaus Prekyba som är den marknadsledande detaljhandelsaktören i de baltiska länderna med 3,25 miljarder euro i omsättning (2016) och ca 36 000 medarbetare.

För mer information se https://www.euroapotheca.lt/en/ och http://www.vilniausprekyba.eu/en/.

Om oss

Euroapotheca är en apotekskedja som grundades 1998 och idag har ca 450 apotek i de baltiska länderna samt i Polen och Ukraina. Euroapotheca är marknadsledande i Litauen, omsätter ca 350 miljoner euro och har ca 3 000 anställda. Bolaget ingår i koncernen Vilniaus Prekyba som är den marknadsledande detaljhandelsaktören i de baltiska länderna med 3,25 miljarder euro i omsättning (2016) och ca 36 000 medarbetare. För mer information se https://www.euroapotheca.lt/en/ och http://www.vilniausprekyba.eu/en/.

Dokument & länkar