Analyst Group: Aktieanalys på Orezone – Bra potential i förvärvat gruvprojekt

Orezone förväntas generera volym och omsättning från Corcel-projektet under 2020 och därefter estimeras en stark tillväxtresa med årliga marginalförbättringar. Bolagets ambition är att agera leverantör av essentiella metaller såsom kobolt till elfordons-marknaden som förväntas växa med en årlig tillväxttakt om ca 22 % mellan 2018 och 2025. Utöver elfordon väntas också årlig efterfrågan av både koppar, nickel och kobolt öka, vilket gynnar Orezone som har prospektering på nämnda metaller i Corcel-projektet. Vid en 50/50 viktning av en DCF och en relativvärdering härleds ett potentiell värde om 14,4 SEK per aktie i ett Base scenario.
 
Läs fullständig analys här: http://analystgroup.se/analysis/orezone-190502/

 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)  
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Orezone. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Prenumerera

Dokument & länkar