Eurobattery Minerals går med i European Battery Alliance

Report this content

Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT"); ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, har gått med i organisationen European Battery Alliance.

Organisationen bildades i oktober 2017 av Europeiska kommissionen i syfte att se till att alla européer ska gynnas av säkrare trafik, renare fordon och mer hållbara tekniska lösningar. Detta ska uppnås genom att skapa en konkurrenskraftig och hållbar försörjningskedja för tillverkning av battericeller i Europa. Idag består European Battery Alliance av fler än 250 intressenter som aktivt arbetar för att bygga en stark och konkurrenskraftig europeisk batteribransch.

­- Jag är glad att meddela att Eurobattery Minerals har gått med i European Battery Alliance. Vårt mål är att vara ett viktigt fundament i den europiska värdekedjan för batterier, att gå med i den här organisationen är ett viktigt steg på vägen, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparfyndigheter och ska leverera råvaror som är kritiska för den europeiska elfordonsmarknaden. Företaget har en fyndighet i Galicien i norra Spanien där resultatet av de pågående provborrningar kommer att presenteras senare i kvartal 4, 2019. Företaget har också flera fyndigheter i norra Sverige.

För mer information om European Battery Alliance, vänligen besök https://www.eba250.com

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

För mer information, vänligen konstaka:

Roberto García Martínez, VD 

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Prenumerera

Dokument & länkar