Eurobattery Minerals meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptionerna

Report this content

Eurobattery Minerals AB:s företrädesemission av units har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 12 augusti 2020. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier och teckningsoptioner är den 14 augusti 2020. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 18 augusti 2020. Första dag för handel på NGM Nordic SME i teckningsoptionerna av serie 2020:1 (Ticker: BAT TO2) är den 18 augusti 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vdE-post: roberto@eurobatteryminerals.com

 

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Prenumerera

Dokument & länkar