Eurobattery Minerals presenterar på Augment Mining Forum 2019

Report this content

Eurobattery Minerals AB (”BAT” eller ”Bolaget”) deltar på Augment Mining Forum 2019 på Downtown Camper by Scandic i Stockholm den 17 oktober 2019. Vid evenemanget kommer fyra bolag presentera sina verksamheter. Därutöver kommer Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin, tala om branschens utmaningar och möjligheter. Bolagets VD Roberto Garcia kommer presentera Bolaget klockan 11.15.

Fyra bolag kommer presentera sina verksamheter i 20 minuter vardera följt av frågestund ledd av moderator Gabriel Mellqvist.

OSA genom länken nedan (begränsat antal platser).

https://invajo.com/l/S2QL7OJqny

Agenda

09:00    Augment Mining Forum 2019 inleds

09:05    Kerstin Brinnen branschjurist på Svemin om branschens utmaningar och möjligheter

09:30    Copperstone Resources presenteras av Michael Mattsson

10:00    Nordic Iron Ore presenteras av Lennart Eliasson

10:30    Paus

10:45    Leading Edge Materials presenteras av Filip Kozlowski

11:15    Eurobattery Minerals presenteras av Roberto García Martinez

11:45    Augment Mining Forum 2019 avslutas

Augment Partners AB arrangerar kapitalmarknadsdagen och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i gruvnäringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Augment Partners

Tel: +46 8-505 65 172

info@augment.se

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Webbplats: https://eurobatteryminerals.com/sv/

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineraler som nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Affärsaktiviteter och verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Företaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar